• De Schelde

 • Bron van de Schelde

 • Abdij van Vaucelles

 • Escaudoeuvres

 • Cambrai/Kamerijk - Jachthaven

 • Valenciennes/Valencijn, Oude brug over de Schelde

 • Valenciennes, Stadhuis

 • Anzin, Oude steenkoolmijnen

 • Oude Scheldearm

 • Proville nabij Kamerijk

 • Condé-sur-l'Escaut, Oude stadswallen

 • Schelde te Bléharies in Henegouwen

 • Doornik, Le pont des Trous

 • Ruien

 • Ruien, electriciteitscentrale

 • Oudenaarde

 • Oudenaarde

 • Gent, Samenvloeiing Schelde en Leie

 • Gravensteen te Gent

 • Kanaal Gent- Terneuzen

 • Gent Zeehaven

 • Veerpont te Mariekerke

 • Antwerpen

 • Antwerpen, Gildehuizen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Doel, kerncentrale

 • Terneuzen, Stadhuis

 • Jachthaven te Breskens

 • Dokhaven te Vlissingen

 • Vlissingen, Stadzicht vanop de Westerschelde

 • Stadhuis te Middelburg

 • Waterkeringsdam Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland

 • Oosterschelde, Neeltje Jans

WEDSTRIJD
VIDEO & KORTFILM

Winnaars De Video's

De stedelijke en provinciale diensten voor toerisme in Noord-Frankrijk, België en Zeeland maken een elektronische toeristische kaart van de Schelde. Op de kaart komt het volledige Scheldegebied aan bod: van bij de bron in het Franse Gouy tot aan de monding in de Noordzee in Zeeland.

Met een paar simpele muisklikken krijg je voortaan toegang tot àlle toeristische info over het Scheldegebied. Wie graag komt wandelen, fietsen of varen vindt er een uitgebreid netwerk aan routes, zo kan je er van de schoonheid van de natuur komen genieten tijdens de verschillende seizoenen. Lekkerbekken worden verwend in de vele horecazaken, waar heerlijke streekgerechten zoals paling en mosselen en diverse lokale bieren op het menu staan.

De Schelde is een boeiende rivier met een uitgebreid en interessant aanbod aan recreatiemogelijkheden en bezienswaardigheden Ze ontspringt in Gouy in Noord-Frankrijk op 100 meter boven de zeespiegel, als een smalle beek die steeds breder wordt en zich een weg baant langs de steden Cambrai, Valenciennes, Doornik, Oudenaarde, Gent, Dendermonde en Antwerpen. Tijdens haar loop van bron tot monding wordt de Schelde gevoed door talrijke zijrivieren zoals de Leie, de Zwalm, de Lieve, de Dender en de Rupel, om tussen Breskens en Vlissingen uit te monden in de Noordzee.

De Schelde speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling en de rijke geschiedenis van deze steden. Dit indrukwekkende verleden ontdek je vandaag tijdens een stadswandeling of een bezoek aan één van de talrijke musea. Kleiner, maar pittoresk en intiem zijn de vele Scheldedorpjes die zich in één van de rivierbochten hebben genesteld. In dorpen als St Amands, Mariekerke, Rupelmonde, Tielrode, Hemiksem en Breskens kan je de veerboot nemen die je naar de andere oever van de Schelde brengt.

In het volledige Scheldegebied vind je sporen terug van de economische en sociale bedrijvigheid door de eeuwen heen. De prachtige abdijen van Vaucelles en Sint-Baafs bijvoorbeeld, de kanalen en resten van oude steenkoolmijnen in het bekken van Valenciennes, de uitgestrekte velden van Picardië, de steengroeven van Doornik, de wandtapijtenproductie in Oudenaarde, het zijn stuk voor stuk levende bewijzen van de intensieve menselijke activiteiten langs de rivier. Afhankelijk van de strategische plannen van vreemde bezetters werd de Schelde door de eeuwen heen meermaals geopend of gesloten. Antwerpen, maar ook Vlissingen en Middelburg droegen hiervan de ingrijpende economische gevolgen.

De Haven van Antwerpen weerspiegelt de huidige grootschalige economische bedrijvigheid in het Scheldegebied en beschikt over een grote maritieme kennis in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en de Hogeschool voor Scheepvaart. Hier bepalen uitgestrekte terreinen met tientallen rijen olieopslagtanks, spoorlijnen, kranen, dokken, sluizen en containerschepen het uitzicht van het Scheldelandschap. Een schril contrast met de warme en intieme sfeer in de oude Scheldestad, waar Pieter Paul Rubens thuis was en duidelijk zijn stempel heeft nagelaten.

Het is inmiddels 150 jaar geleden dat schepen tol moesten betalen voor de doorvaart op de Schelde.Het standbeeld van de reus Brabo op de Grote Markt te Antwerpen, die zijn hand liet afhakken omdat hij geen tol meer wou betalen, is daar het symbool van. In 2013 zullen talrijke evenementen georganiseed worden rond het thema ‘Antwerpen 150 jaar tolvrij’

Bij haar brede estuarium in Zeeland geeft enkel de Westerschelde toegang tot de Noordzee. Om de talrijke overstromingen door de Oosterschelde te beheersen bouwde Nederland de ingenieuse waterkeringsmuren van Neeltje Jans, daarrond werd een themapark gebouwd. Het geheel is een bezoek meer dan waard. De Westerschelde biedt de scheepvaart toegang tot de Noordzee, wat de Schelde meteen tot één van de belangrijkste rivieren in Europa maakt.

Enkele sfeerbeelden

Evenementenkalender

januari

Antwerpen

29 januari 20u - Kapel Elzenveld
openingsconcert Escaut/Schelde2013 kapel Elzenveld
Watermusic Haendel – Gloria en Winter Vivaldi – aria’s voor sopraan van Mozart, Puccini, Strauss en Hahn.
Organisatie Artisto

april

Proville

19 april 15 u - L’Escaut en Devenir - Le Fluvial – Travail et Culture
Spectacles, lectures
Contargo Container Escaut Service – 12, rue la fontaine – 59121 Prouvy - France

Doel is te reflecteren over welke mutaties de nieuwe verbinding Seine – Noord-Europa zal teweegbrengen voor arbeid en transport op de Schelde

mei

Gent

17 – 20 mei - Gent Maritiem
Traditionele Ronde & Platbodemzeilschepen komen samen in de Portus Ganda te Gent op de historische samenvloeiing van Leie en Schelde,aangevoerd door het Admiraalschip Gent viert tien jaar Gentse Barge en herdenkt de Stroppentocht, de straf die Karel V aan de opstandige Gentenaren oplegde in 1539 vanwege hun weerstand tegen zijn hervormingen, en tien jaar Gentse Barge,Op het stadhuis wordt de nieuwe digitale kaart voor toerisme aan de Schelde van Escaut/Schelde2013 over heel de lengte voorgesteld.
De toerist kan hierop de informatie vinden voor fiets- en wandeltoerisme, voor vaartoerisme en waterrecreatie, voor kunststeden , evenementen en natuurgebieden,In combinatie met de gastronomische en recreatieve mogelijkheden van het Scheldegebied kan de toerist een ééndagstrip of een meerdaagse uitstapde Schelde ontdekken met al haar rijkdommen.

juni

Doornik

16 juni - Dorstrade, Europees grensoverschrijdend project rond de Boven-Schelde
Stadhuis Doornik opening door Rudy Demotte, Burgemeester en Minister-President Waalse Gemeenschap

De bevindingen van een studiebureau over de socio-economische, landschappelijke, ecologische en culturele eigenschappen van de Vallei van de Boven-Schelde zullen verwoord worden in een charter in juni 2014.

Antoing

Tentoonstelling ‘Images d’un projet’ – Xavier Cornu
15 juni – 15 oktober
Organisatie Travail et Culture (Roubaix) en Foyer Socioculturel d’Antoing

De fotograaf Xavier Cornu geeft ons beelden van de arbeid op de Schelde en het gebied van de Boven-Schelde aan de Frans/Belgische grens. Het projet l’Escaut en devenir wil door de aanstelling van artiesten in residentie beelden weergeven van de arbeid op de Schelde en het gebied waardoor de Schelde stroomt in Henegouwen zoals de plaatselijke bevolking dat ervaart en beleeft.

juli

Antwerpen

17 juli – 30 september - Antwerpen Schelde Vrij - FelixArchief
Tentoonstelling over het maritieme verleden van Antwerpen en haar toekomst

In het jaar 1863, 150 jaar geleden, besluiten 20 maritieme naties van over de hele wereld om de Nederlandse Scheldetol af te kopen, die sinds het Scheidingsverdrag jaarlijks door de Belgische regering werd betaald. Dit historisch moment vormde 17 juli – 30 september mee de identiteit van België als maritieme natie en van Antwerpen als economische metropool.

augustus

Vlissingen

21 – 25 augustus - Sail De Ruyter
Evenement aan de monding van de Schelde ter hoogte van de stad Vlissingen

Parade van oude zeiljachten, de Nederlandse Royale Marine en tal van festiviteiten aan de monding van de Schelde ter nagedachtenis van Admiraal Michiel De Ruyter, Michiel de Ruyter (1607-1676) die een grote rol speelde in drie Nederlands-Engelse oorlogen speelde, hij wordt algemeen beschouwd als de grootste admiraal van zijn tijd.

Antwerpen

30 augustus - Antwerpen Schelde Vrij - Waagnatie
Concert ‘O Schelde’ Peter Benoit met Filharmonisch orkest van Vlaanderen

september

Vlissingen

13 – 22 september - Festival Film by the Sea
Spuikomweg 5, 4381 LZ Vlissingen:
wedstrijd voor kortfilm, deelname laureaten Escaut/Schelde2013

Antwerpen

Antwerpen Schelde Vrij
za 21 september : Stad Antwerpen
Evenement ‘Beleef de haven’
parade met vuurwerk en tal van activiteiten
zo 22 september : Bezoek aan de Deurgancksluis

In Doel is de bouw van de Deurgancksluis gestart, het voorbije jaar werd er al meer dan 2 miljoen kubieke meter grond uitgegraven. Nu worden de kaaimuren opgetrokken en de eigenlijke sluis gebouwd. De Deurgancksluis zal tegen 2016 in gebruik worden genomen.

november

Valenciennes

9 – 13 november - Hôtel de ville de Valenciennes
Tentoonstelling : l’Escaut et les voies navigables du Hainaut depuis les Moyenages à nos jours

Een initiatief van HANNONIA
Hannonia regroepeert een 50-tal geschiedkundige, archeologische en folkloristische verenigingen uit Henegouwen in Frankrijk en België.
De tentoonstelling wordt georganiseerd met de medewerking van:l’association généalogique Flandre-Hainaut (généalogie et histoire)Valencienne ,en les voies navigables françaises

december

Antwerpen

12 december 20 u - Cinema Zuid slotevenement Escaut/Schelde 2013
Vertoning winnende video’s en kortfilms filmwedstrijd Escaut/Schelde 2013

19 december 20 u - De Singel Antwerpen
Festival Silence&Sound – in samenwerking met Cinema Zuid L’Hirondelle et la Mésange – stille film over de Schelde van André Antoine met live music.

L’Hirondelle et la Mésange is het cinematografische testament van André Antoine. Het had een belangrijke baken kunnen zijn in de Franse film van de jaren 20, want Antoine kiest voor realisme, weigert studiowerk, neemt met meerdere camera’s op vanuit alle gezichtshoeken, om nog maar te zwijgen van het sobere spel van de acteurs, in die tijd een uitzonderlijk gegeven.
In 1982 vond de Cinémathèque Française in haar opslagplaats het negatief van de film terug en besliste ze dit erfgoed aan het publiek terug te geven.