• De Schelde

 • Bron van de Schelde

 • Abdij van Vaucelles

 • Escaudoeuvres

 • Cambrai/Kamerijk - Jachthaven

 • Valenciennes/Valencijn, Oude brug over de Schelde

 • Valenciennes, Stadhuis

 • Anzin, Oude steenkoolmijnen

 • Oude Scheldearm

 • Proville nabij Kamerijk

 • Condé-sur-l'Escaut, Oude stadswallen

 • Schelde te Bléharies in Henegouwen

 • Doornik, Le pont des Trous

 • Ruien

 • Ruien, electriciteitscentrale

 • Oudenaarde

 • Oudenaarde

 • Gent, Samenvloeiing Schelde en Leie

 • Gravensteen te Gent

 • Kanaal Gent- Terneuzen

 • Gent Zeehaven

 • Veerpont te Mariekerke

 • Antwerpen

 • Antwerpen, Gildehuizen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Doel, kerncentrale

 • Terneuzen, Stadhuis

 • Jachthaven te Breskens

 • Dokhaven te Vlissingen

 • Vlissingen, Stadzicht vanop de Westerschelde

 • Stadhuis te Middelburg

 • Waterkeringsdam Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland

 • Oosterschelde, Neeltje Jans

WEDSTRIJD
VIDEO & KORTFILM

Winnaars De Video's

Naar duurzaamheid

Rivieren spelen een essentiële rol in onze samenleving, het is dus niet verwonderlijk dat vele steden zich vestigden langs de rivieren en dat ze deze rivieren hebben aangepast aan hun behoeften. Zo werden ze rechtgetrokken en dieper gemaakt om wateroverlast te beperken en de scheepvaart te bevorderen, Water wordt afgeleid via kanalen, wordt gebruikt voor irrigatie, huishoudens en industrie; de valleien worden gebruikt voor landbouw en veel meer.

Al deze investeringen hadden grote maatschappelijke voordelen. Meer en meer worden we geconfronteerd met de keerzijde van de medaille: regelmatige overstromingen, lage waterstanden, een verlies aan biodiversiteit. Milieuwetgevingen werd opgemaakt om af te rekenen met sommige van deze problemen en dit was succesvol tot op zekere hoogte.

Nieuwe ontwikkelingen zoals de klimaatswijziging, de bevolkingstoename en de economische groei zijn nieuwe uitdagingen voor het beheer van onze rivieren.

Een duurzaam beleid is het antwoord, maar wat is duurzaam beleid? In het symposium zullen topwetenschappers uit verschillende specialiteiten (economie, sociologie, ecologie, engineering, management) zich verdiepen om een nieuw ‘state of the art’ concept te ontwikkelen dat weer een stap dichter komt bij het mythische concept van duurzame ontwikkeling.

De Schelde : Een laboratorium voor duurzaam beleid?

Niettegenstaande de Schelde klein is, is haar stroomgebied één van de dichtst bevolkte in Europa en daardoor onderwerp van belangrijke ecologische en economische problemen en uitdagingen. Het is duidelijk dat gewoon verder doen geen optie is, nieuwe ontwikkelingen voor verschillende domeinen zijn meer dan noodzakelijk. Aangezien water een cruciaal element is dat de landbouw en de industriële productie bepaalt en daaraan gekoppeld de energieproductie, de transportmogelijkheden en natuurlijk ook het menselijk verbruik van water (drinken, recreatie..) is een degelijk beleid voor water essentieel.

Omdat water zo sterk gerelateerd is tot alle aspecten van de economie en het menselijk welbevinden, zal een duurzaam waterbeleid impact hebben op vele verschillende domeinen waarvan het beleid vandaag slechts voor een deel of helemaal geen rekening houdt met een goed waterbeleid.

De resultaten van dit symposium zouden bouwstenen moeten leveren voor een sterk duurzaam waterbeleid voor een grensoverschrijdend rivierbekken. Op die manier kan het Scheldbekken een labo worden voor duurzaam beleid waar nieuwe concepten geïmplementeerd worden om economie, ecologie en samenleving sterk met mekaar te verbinden.

Een geïntegreerd symposium

Om deze uitdagingen aan te pakken werken de universiteiten en de gespecialiseerde instellingen van de Schelde samenwerken aan de organisatie van verschillende workshops, elk gewijd aan een specifiek onderwerp. Alle resultaten en ideeën van deze workshops brengen we samen in een symposium te Antwerpen in oktober 2013 (UA). We willen een brug slaan tussen wetenschappelijke disciplines en de belanghebbenden, om op die manier tot een klare visie te komen hoe de ombuiging tot een duurzaam beleid tot stand kan gebracht worden.

Onderwerpen die aan bod zullen komen

Een wetenschappelijk team zal de onderwerpen uitwerken, maar de volgende problemen zullen zeker aan bod komen (niet beperkend) :

 • Wat zijn de manieren waarop transportstromen verlopen?
 • Hoe kunnen we vanuit duurzaamheidsoogpunt meer evolueren in de richting van efficiëntie, schaalvoordelen en kostenreductie?
 • Is er nog voldoende water beschikbaar voor de landbouw of moet de manier van oogsten aangepast worden?
 • Hoe staat het met het ecologisch functioneren? Kunnen er genoeg ecologische systemen worden afgeleverd door de leefomgevingen?
 • Is ecologisch herstel noodzakelijk, mogelijk?
 • Welke beleidsstructuren en partnerships zijn vereist?
 • Wat zijn de mogelijkheden of de gevolgen van een vergroende economie?

Enkele sfeerbeelden

wetenschappelijk congres

datum: 8 mei 2014
plaats: Universiteit Antwerpen
contact: patrick.meire@ua.ac.be