• De Schelde

 • Bron van de Schelde

 • Abdij van Vaucelles

 • Escaudoeuvres

 • Cambrai/Kamerijk - Jachthaven

 • Valenciennes/Valencijn, Oude brug over de Schelde

 • Valenciennes, Stadhuis

 • Anzin, Oude steenkoolmijnen

 • Oude Scheldearm

 • Proville nabij Kamerijk

 • Condé-sur-l'Escaut, Oude stadswallen

 • Schelde te Bléharies in Henegouwen

 • Doornik, Le pont des Trous

 • Ruien

 • Ruien, electriciteitscentrale

 • Oudenaarde

 • Oudenaarde

 • Gent, Samenvloeiing Schelde en Leie

 • Gravensteen te Gent

 • Kanaal Gent- Terneuzen

 • Gent Zeehaven

 • Veerpont te Mariekerke

 • Antwerpen

 • Antwerpen, Gildehuizen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Haven van Antwerpen

 • Doel, kerncentrale

 • Terneuzen, Stadhuis

 • Jachthaven te Breskens

 • Dokhaven te Vlissingen

 • Vlissingen, Stadzicht vanop de Westerschelde

 • Stadhuis te Middelburg

 • Waterkeringsdam Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland

 • Oosterschelde, Neeltje Jans

WEDSTRIJD
VIDEO & KORTFILM

Winnaars De Video's

Naar aanleiding van een ontmoeting in 2009 van de Schepen voor Haven Van Peel en de Franse Ambassadeur, heeft de Franse Ambassade samen met de Haven, de Stad en de Universiteit van Antwerpen, een project gelanceerd om de Schelde in de kijker te plaatsen van bij de bron in Gouy, Frankrijk tot aan haar monding in de Noordzee.

Frankrijk, België en Nederland zullen samenwerken met als doel de bewoners van het Scheldegebied te sensibiliseren voor de rijkdommen van de rivier op cultureel, historisch, geografisch en recreatief vlak. Een globale kaart van de Schelde zal de toerist alle gewenste informatie verstrekken.

In het verlengde van het Frankrijkjaar aan de Universiteit van Antwerpen, werd tevens het initiatief genomen een Wetenschappelijk Congres te organiseren in 2013.

Verschillende steden uit het Scheldebekken zoals Cambrai, Valenciennes, Lille, Tournai, Oudenaarde, Kortrijk, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg, evenals de provincies en openbare instellingen voor het Scheldegebied, zoals de Internationale Scheldecommissie, de VMM, Agence Eurométropole,etc.. hebben zich geëngageerd voor het project Escaut/Schelde 2013, waarvan het belang onderstreept wordt door het Internationaal Jaar van het Watebeleid in 2013, uitgeroepen door de UNO en uitgevoerd door UNESCO.

Professor Meire, hoofd van de faculteit biologie op UA, voorzitter van de Ecosystem Management Research Group en expert in de Scheldeproblematieken, zal het voortouw nemen voor de wetenschappelijke samenwerking tussen de universiteiten. De besluiten van de verschillende workshops zullen gebundeld en ter discussie gesteld worden op het Wetenschappelijk Symposium dat doorgaat in oktober 2013 op de Universiteit van Antwerpen.

Escaut/Schelde 2013 werkt complementair met andere projecten rond de Schelde zoals de Internationale Scheldeweek van Scaldwin van 22 maart tot 1 april 2013.

Escaut/Schelde 2013 heeft als doel een betere kennis van de Schelde te verwerven, om op die manier te zorgen dat ze haar rol als krachtige levensader in het hele Scheldegebied van Noord-Frankrijk tot aan de Noordzee kan verderzetten door een duurzaam beleid.